ราคาห้องพักรายเดือน Park Village พระราม 2_ลูกค้าทั่วไป (1)