Sahaprai House

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค จากสมุนไพร สินค้าแปรรูปจากธรรมชาติ สินค้าโอทอป ระดับ 3-5 ดาว และสินค้าโครงการหลวง เพื่อสุขภาพ

สถานที่ : อาคาร A ชั้น 1
เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 21.00 น.
โทรศัพท์ : 083-439-7323
อีเมล์ : rak.herbal@gmail.com